Αίτηση Χωριστής Δήλωσης

Αίτηση Χωριστής Δήλωσης

Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη δήλωση υποβολής χωριστών δηλώσεων.

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Επισκεφτείτε το γραφείο μας

Αιτήσεις από 30.01.2020 έως 28.02.2020

Leave a Reply