Απαγόρευση Κυκλοφορίας

Απαγόρευση Κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση από τις 23/3/2020 έως 6/4/2020 υπάρχει πανελλαδική απαγόρευση κυκλοφορίας. Το πρόστιμο των 150€ επιβάλετε σε περίπτωση μη τήρηση των παρακάτω περιορισμών.Έχουμε συγκεντρώσει για εσάς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στην μετακίνηση σας.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται: 

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες.
β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα
ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου.
η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.

-Για την περίπτωση α, ο πολίτης υποχρεωτικά πρέπει να φέρει μαζί του την ταυτότητα του και την βεβαίωση εργαζομένου(Βεβαίωση τύπου Α) που θα την βρείτε εδώΗ βεβαίωση πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη του σε περίπτωση μισθωτού ή από τον ίδιο σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου,ελεύθερο επαγγελματία ή αγρότη. Σε περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση εργαζομένου εκτός έδρας, θα πρέπει να φέρει μαζί του δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α και Βεβαίωση τύπου Β).

-Για τις περιπτώσεις β-ζ, ο πολίτης έχει τις 2 παρακάτω εναλλακτικές:Α)Να φέρει μαζί του την βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) που θα βρείτε εδώ, για κάθε μια μετακίνησή του ξεχωριστά,υπογεγραμμένη από τον ίδιο.Β)Να στέλνει sms στο 13033 από το κινητό του τηλέφωνο πριν από κάθε μετακίνηση του. Το sms πρέπει να έχει την μορφή <X κενό Όνομα κενό Επίθετο κενό Διεύθυνση Κατοικίας>   όπου χ ο λόγος εξόδου με τον αντίστοιχο αριθμό:


1) Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
2) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
3) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
4) Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
5) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.

-Για την περίπτωση (η) απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται από εδώ ή αντίγραφο Ε1

Συγκεκριμένες διευκρινήσεις για συγκεκριμένα επαγγέλματα που έχουν δοθεί:

• Εργαζόμενος που δεν οδηγεί, τον οδηγό θα πιστοποιεί ο εργοδότης
• Για δημοσιογράφους απαιτείται σχετική κάρτα και βεβαίωση του εργοδότη. Αντί των ωρών θα αναγράφεται το είδος του ρεπορτάζ.
• Για τα φορτηγά τροφοδοσίας απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη και δελτίο αποστολής ή κίνησης
• Για mini bus απαιτείται δελτίο κίνησης και πρέπει να χρησιμοποιείται το 50% των οχημάτων
• Οι κούριερ χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη και λίστα αποστολής
• Στα Ταξί επιτρέπεται άλλο ένα άτομο. Αν υπάρχει ασθενείς μπορεί να υπάρχει και άλλος επιβάτης αλλά απαιτείται σχετική βεβαίωση.
• Σε σχέση με τα Ι.Χ. υπάρχει εξαίρεση στα ανήλικα παιδιά (ένας γονέας και δυο ανήλικα τέκνα)
• Οδηγοί μετρό ή λεωφορείων χρειάζονται βεβαίωση ωραρίου
• Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαιώσεις στους εργαζόμενους. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν βεβαίωση τύπου Α υπογεγραμμένη από τους ίδιους.


Leave a Reply