Τα πλαίσια προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ελευθέρων επαγγελματιών για τον Μάρτιο και Απρίλιο.

Τα πλαίσια προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζόμενων και ελευθέρων επαγγελματιών για τον Μάρτιο και Απρίλιο.

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα σας παρουσιάζουμε συγκεντρωμένα τα πλαίσια προστασίας των επιχειρήσεων,εργαζόμενων και ελευθέρων επαγγελματιών για τον Μάρτιο και Απρίλιο.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ (ΜΕ ΚΑΔ ΑΥΤΟΥΣ)

-Εκπτωση ενοικίου 40% για τους μήνες Μαρτη & Απρίλη για τις επαγγελματικές τους έδρες.

-Αναστολή συμβάσεων εργαζομένων 

-Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€ για 45 μέρες για ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα(εκτός ΑΕ) που απασχολούν έως 5 άτομα. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις  θα ανοίξει μετά τις 6/4/2020

-Οφειλές εφορίας που λήγουν εως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% έαν καταβληθούν εμπρόθεσμα.(εκτός οφειλών ΦΠΑ που δεν είναι σε ρύθμιση)

-Εκπτωση 25% της αξίας του ΦΠΑ που θα πληρωθεί εμπρόθεσμα και ολοσχερώς στις 30/4/2020, σεβεβαιωμένες οφειλές ή σε μελλοντικές οφειλές.(πχ αν το ΦΠΑ τριμήνου είναι 100€ και πληρωθεί όλο στην ώρα του, θα υπάρχει 25€ ελάφρυνση σε υπάρχουσες οφειλές ή σε μελλοντικές που θα δημιουργηθούν) 

-Παράταση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, πληρωτέων τον Μάρτη έως 30/9/2020 και τον Απρίλη εως 30/10/2020.

-Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών πληρωτέων τον Μάρτη και τον Απρίλη,εως 30/9/2020 σε 4 μηνιαίες δόσεις.Αν καταβληθούν εμπρόθεσμα(οτι λήγει 31/3 μεταφέρετε 10/4) δίνεται μείωση 25%.

-Αναστολή πληρωμών δόσεων οφειλών προς ΕΦΚΑ πληρωτέων τον Μάρτη εως 30/6/2020 και τον Απρίλη έως 31/7/2020

-Παράταση της πληρωμής του δώρου Πάσχα έως 30/6/2020. Το ποσό του δώρου που αναλογεί στις μέρες που ο εργαζόμενος θα βρίσκεται σε αναστολή, θα καλυφθεί από το κράτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ ΑΥΤΟΥΣ)

(με κόκκινο χρώμα οι ΚΑΔ που εντάχθηκαν στα μέτρα από 1/4/2020)

-Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€ για 45 μέρες για ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα(εκτός ΑΕ) που απασχολούν έως 5 άτομα. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις  θα ανοίξει μετά τις 6/4/2020

-Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για 45 μέρες(με την προυπόθεση οτι δεν εργάζονται)

-Οφειλές εφορίας που λήγουν εως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% έαν καταβληθούν εμπρόθεσμα.(εκτός οφειλών ΦΠΑ που δεν είναι σε ρύθμιση)

-Εκπτωση 25% της αξίας του ΦΠΑ που θα πληρωθεί εμπρόθεσμα και ολοσχερώς στις 30/4/2020, σεβεβαιωμένες οφειλές ή σε μελλοντικές οφειλές.(πχ αν το ΦΠΑ τριμήνου είναι 100€ και πληρωθεί όλο στην ώρα του, θα υπάρχει 25€ ελάφρυνση σε υπάρχουσες οφειλές ή σε μελλοντικές που θα δημιουργηθούν) 

-Παράταση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, πληρωτέων τον Μάρτη έως 30/9/2020 και τον Απρίλη εως 30/10/2020.

-Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών πληρωτέων τον Μάρτη και τον Απρίλη,εως 30/9/2020 σε 4 μηνιαίες δόσεις.Αν καταβληθούν εμπρόθεσμα(οτι λήγει 31/3 μεταφέρετε 10/4) δίνεται μείωση 25%.

-Αναστολή πληρωμών δόσεων οφειλών προς ΕΦΚΑ πληρωτέων τον Μάρτη εως 30/6/2020 και τον Απρίλη έως 31/7/2020

-Παράταση της πληρωμής του δώρου Πάσχα εως 30/6/2020. Το ποσό του δώρου που αναλογεί στις μέρες που ο εργαζόμενος θα βρίσκεται σε αναστολή, θα καλυφθεί απο το κράτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΚΑΔ ΑΥΤΟΥΣ

-Πρόγραμμα τηλε-κατάρτισης, διάρκεις 30 ημερών, με αμοιβή 600€

-Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για 45 μέρες(με την προυπόθεση οτι δεν εργάζονται)

-Οφειλές εφορίας που λήγουν εως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% έαν καταβληθούν εμπρόθεσμα.(εκτός οφειλών ΦΠΑ που δεν είναι σε ρύθμιση)

-Εκπτωση 25% της αξίας του ΦΠΑ που θα πληρωθεί εμπρόθεσμα και ολοσχερώς στις 30/4/2020, σεβεβαιωμένες οφειλές ή σε μελλοντικές οφειλές.(πχ αν το ΦΠΑ τριμήνου είναι 100€ και πληρωθεί όλο στην ώρα του, θα υπάρχει 25€ ελάφρυνση σε υπάρχουσες οφειλές ή σε μελλοντικές που θα δημιουργηθούν) 

-Παράταση πληρωμών ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, πληρωτέων τον Μάρτη έως 30/9/2020 και τον Απρίλη εως 30/10/2020.

-Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών πληρωτέων τον Μάρτη και τον Απρίλη,εως 30/9/2020 σε 4 μηνιαίες δόσεις.Αν καταβληθούν εμπρόθεσμα(οτι λήγει 31/3 μεταφέρετε 10/4) δίνεται μείωση 25%.

-Αναστολή πληρωμών δόσεων οφειλών προς ΕΦΚΑ πληρωτέων τον Μάρτη εως 30/6/2020 και τον Απρίλη έως 31/7/2020

-Παράταση της πληρωμής του δώρου Πάσχα έως 30/6/2020. Το ποσό του δώρου που αναλογεί στις μέρες που ο εργαζόμενος θα βρίσκεται σε αναστολή, θα καλυφθεί από το κράτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ,ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΜΕ ΚΑΔ ΑΥΤΟΥΣ

-Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για 45 μέρες(με την προυπόθεση οτι δεν εργάζονται)

-Οφειλές εφορίας που λήγουν εως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% έαν καταβληθούν εμπρόθεσμα.(εκτός οφειλών ΦΠΑ που δεν είναι σε ρύθμιση)

-Εκπτωση 25% της αξίας του ΦΠΑ που θα πληρωθεί εμπρόθεσμα και ολοσχερώς στις 30/4/2020, σεβεβαιωμένες οφειλές ή σε μελλοντικές οφειλές.(πχ αν το ΦΠΑ τριμήνου είναι 100€ και πληρωθεί όλο στην ώρα του, θα υπάρχει 25€ ελάφρυνση σε υπάρχουσες οφειλές ή σε μελλοντικές που θα δημιουργηθούν) 

-Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€ για 45 μέρες για ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα(εκτός ΑΕ) που απασχολούν έως 5 άτομα. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις  θα ανοίξει μετά τις 6/4/2020

-Παράταση της πληρωμής του δώρου Πάσχα έως 30/6/2020. Το ποσό του δώρου που αναλογεί στις μέρες που ο εργαζόμενος θα βρίσκεται σε αναστολή, θα καλυφθεί από το κράτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΚΑΔ ΑΥΤΟΥΣ

-Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων για 45 μέρες(με την προυπόθεση οτι δεν εργάζονται)

-Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€ για 45 μέρες για ατομικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα(εκτός ΑΕ) που απασχολούν έως 5 άτομα. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις  θα ανοίξει μετά τις 6/4/2020

-Παράταση της πληρωμής του δώρου Πάσχα έως 30/6/2020. Το ποσό του δώρου που αναλογεί στις μέρες που ο εργαζόμενος θα βρίσκεται σε αναστολή, θα καλυφθεί από το κράτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝΜΕ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ

-Εκπτωση ενοικίου πρώτης κατοικίας 40%

-Αποζημίωση ειδικόυ σκοπού ύψους 800€ και πλήρη κάλυψη ενσήμων για 45 μέρες.

Για την λήψη της αποζημίωσης και την έκπτωση ενοικίου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει ηλεκτρονική αίτηση εδώ από 1/4/2020 έως 10/4/2020

-Οφειλές εφορίας που λήγουν έως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

-Αποζημίωση ειδικόυ σκοπού ύψους 800€ και πλήρη κάλυψη ενσήμων για 45 μέρες.

Για την λήψη της αποζημίωσης και την έκπτωση ενοικίου, ο εργαζόμενος θα πρέπει να κάνει ηλεκτρονική αίτηση εδώ από 1/4/2020 έως 10/4/2020

-Οφειλές εφορίας που λήγουν έως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΝΟΙΚΙΟ

-Οφειλές εφορίας που λήγουν έως 30 Απριλίου παρατείνονται έως 31/8/2020, με δυνατότητα έκπτωσης 25% έαν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Leave a Reply