Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης λόγω πανδημίας Κορωνοϊού

Description

Γενικές πληροφορίες για το βεβαίωση κατοικίας λόγω πανδημίας Κορωνοϊού.