Προκηρύχθηκε η δράση e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου

Προδημοσίευση ΕΣΠΑ Επιχορήγησης «e-shop»

Προκηρύχθηκε η δράση e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου

Αύριο Παρασκευή 14/05/2021 ξεκινούν οι αιτήσεις για την επιδότησης εστίασης με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.


Η Δράση αυτή, στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19,  με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,
56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,
56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης,
56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Επιδότηση

Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020 δίνεται συνολική μη επιστρεπτέα ενίσχυση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ανοιγμένου κύκλου εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020) και όχι πάνω απο 100.000€.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019.
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Στο διάστημα 1/4/2021-31/12/2021 θα πρέπει να γίνουν αγορές  πρώτων υλών για την  επιχείρηση τουλάχιστον όσο η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00.
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

Leave a Reply