Προκηρύχθηκε η δράση e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου

Προδημοσίευση ΕΣΠΑ Επιχορήγησης «e-shop»

Προκηρύχθηκε η δράση e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου

Προκηρύχθηκε η δράση E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δικαιούχοι της δράσης:
  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις με έναρξη έως και την 30/9/2019
  • Νεοσύστατες επιχειρήσεις με έναρξη απο 1/10/2019 έως 12/2/2021
 
Προϋποθέσεις συμμετοχής:
 
1)Ο Κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το 2019 να είναι στο λιανικό εμπόριο(ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού)
2)Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης που να εξυπηρετεί πελάτες
3)Οι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους το 4ο Τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντιστοιχο του 2019. Οι Νεοσύστατες δεν έχουν τέτοια υποχρέωση.
 
Ποσό επιδότησης:
  • Εως 5000€ για δημιουργία ΝΈΟΥ ηλεκτρονικού καταστήματος
  • Εως 1500€ για αναβάθμιση υπάρχοντος εφόσον υπήρχε πριν τις 18/3/2020
Επιλέξιμες Δαπάνες:
  • Εξοπλισμός Πληροφορικής (server,Η/Υ,οθόνες,εξοπλισμός δικτύου,Barcodes readers,εκτυπωτές,κ.α) ΕΩΣ 30% του Προϋπολογισμού
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού,ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος ΕΩΣ 100% του προϋπολογισμού
Επιλέξιμες δαπάνες απο 18/3/2020 και μετά. Υποχρεωτική ολοκλήρωση της δαπάνης 6 μήνες μετά την απόφαση έγκρισης.
 
Έναρξη Ηλεκτρονικής Υποβολής 22/2/2021
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής 24/3/2021
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση φακέλου με κόστος 300€+ΦΠΑ 24%
Επίσης συνεργαζόμαστε με έμπειρους επαγγελματίες για την κατασκευή και διαχείριση του site σας σε ειδικές τιμές! 
Η πολυετής εμπειρία μας και η εμμονή στην λεπτομέρεια μας κάνει τον ιδανικό σας σύμβουλο για την σωστή και έγκαιρη υποβολή της πρότασης σας!
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Leave a Reply